Servicecontract


 

Het midden- en kleinbedrijf ontdekt steeds vaker dat professioneel beheren en uitvoeren van informatie technologie ( IT) een vak apart is. Een goed systeembeheer en -onderhoud is van groot belang voor alle bedrijven die deels of geheel afhankelijk zijn van deze IT.

De functie van een systeembeheerder kan op verschillende manieren ingevuld worden. U kunt zelf een systeembeheerder in dienst nemen of u kunt het systeembeheer uitbesteden. Zo huurt u alleen als het nodig is menskracht en vakkennis in. Dit is goedkoper dan het aannemen van een (fulltime) systeembeheerder. Ook bent u er zeker van dat u alleen betaalt voor beheer en niet voor koffiedrinken.
 

In met name kleine organisaties is het voldoende als gedurende een halve dag per maand een systeembeheerder daadwerkelijk aanwezig is. Daarnaast is het wenselijk dat de gebruikers bij vragen of problemen telefonisch contact kunnen opnemen met een helpdeskmedewerker.
 

WCS zal aan de hand van een analyse advies geven over hoeveel uur er onderhoud/beheer nodig is aan uw system(en) en / of netwerk(en). Indien blijkt dat er meer of juist minder nodig is past het Servicecontract zich aan aan uw wensen.
 

Inhoud Servicecontract:

 

 1. -    Gebruikersbeheer (aanmaken en aanpassen gebruikersinformatie);
 2. -    Printerbeheer (aanmaken print-queue, toevoegen printers e.d.);
 3. -    File-serverbeheer (aanbrengen van patches / fixes, monitoring van serveractiviteiten, de controle op de werking van de apparatuur);
 4. -    Aanpassingen van instellingen en updaten van netwerksoftware;
 5. -    Aanpassingen van instellingen en updaten standaard (kantoor) software;
 6. -    Uitlezen logfiles;
 7. -    Vervangen en/of aansluiten van hardware en netwerkonderdelen;
 8. -    Documenteren van hard- en software, in gebruik zijnde apparatuur en de diverse instellingen;
 9. -    Het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 10. -    Back-up beheer (algehele controle, assistentie bij het terugzetten van data). Hieronder valt niet het in veilige bewaring nemen van back-up
       bestanden en/of opgeslagen data.